Kimono Yukata Style Guides

Various style guides and tips on how to dress and wear Kimono fashion.


How to fold the Yukata Dress

10 Simple steps on how to fold a Womens Yukata.
Note: this does not include the Obi/Belt folding.

Easy Kimono Yukata Obi/Belt Tie

Easy step by step guide on how make a simple Kimono or Yukata belt tie.

How to tie Men`s Yukata

10 Simple steps on how to tie a Men`s Yukata belt.

Obi Folding Technique 0

Easy step by step guide on how make a simple Kimono or Yukata belt tie.

Obi Folding Technique 1

Easy step by step guide on how make a simple Kimono or Yukata belt tie.

Obi Folding Technique 2

Easy step by step guide on how make a simple Kimono or Yukata belt tie.

Obi Folding Technique 3

Easy step by step guide on how make a simple Kimono or Yukata belt tie.

Obi Folding Technique 4

Easy step by step guide on how make a simple Kimono or Yukata belt tie.

Obi Folding Technique 5

Easy step by step guide on how make a simple Kimono or Yukata belt tie.